Ne dozvolite da mjehur kroji vaš život!

Ako vam odlasci na toalet kroje život, ne dozvolite da se zbog tih tegoba morate odreći stvari u kojima uživate i koje vas vesele, npr. ples, biciklizam, skijanje, putovanje.

Što je prekomjerno aktivan mokraćni mjehur (PAMM)?

P-prekomjerno

A-aktivan

M-mokraćni

M-mjehur

Prekomjerno aktivan mokraćni mjehur ili skraćeno PAMM nije bolest, već naziv za skup simptoma koji se javljaju prilikom mokrenja i utječu na kvalitetu vašeg života.

Simptomi

Simptomi su sljedeći:

Urinarna urgencija ili hitnost

Urinarna urgencija ili hitnost je iznenadna potreba za pražnjenjem mokraćnog mjehura zbog koje morate odmah na toalet. 

Nokturija

Nokturija je često buđenje tijekom noći zbog mokrenja.

 

Učestalo mokrenje

Učestalo mokrenje znači da trebate češće ići na toalet, odnosno više od osam puta dnevno. Međutim, mnogi bolesnici moraju mokriti još češće.

Urgentna inkontinencija

Urgentna inkontinencija je nevoljno istjecanje manjih ili većih količina mokraće kad u nuždi ne uspijete pravovremeno doći do toaleta.

 

Ispunite upitnik i pripremite se za razgovor sa svojim liječnikom

1. Odgovorite na nekoliko pitanja

2. Zabilježite svoje odgovore

3. Pokažite odgovore svom liječniku

Čest problem

PAMM pogađa više od 400 milijuna ljudi diljem svijeta.

Dvije velike studije pokazale su da otprilike svaka 6. osoba starija od 40 godina ima tegobe s PAMM-om. Simptomi mogu biti različite težine. Otprilike svaka treća osoba s prekomjerno aktivnim mokraćnim mjehurom ima epizode urgentne inkontinencije.

Kako funkcionira mokraćni mjehur?

Mokraćni mjehur je šupalj i rastezljiv mišićni organ. Puni se kroz dva mokraćovoda koja dolaze iz bubrega i obilno je prožet živcima. U stijenki mokraćnog mjehura nalazi se mišić čija se vlakna protežu u svim smjerovima omogućavajući mu da se rasteže i skuplja.

Živite ispunjeniji život

Literatura

1.  Milsom I, Abrams P, Cardozo L, Roberts RG, Thuroff J, Wein AJ. How widespread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int 2001; 87: 760–6

2.  Abrams P, Cardozo L, Fall M et al. The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. Urology 2003; 61: 37–49

3.  Andersson KE, Arner A. Urinary bladder contraction and relaxation: Physiology and pathophysiology. Physiol Rev 2004; 84:935–86

4.  Coyne KS, Sexton CC, Irwin DE, Kopp ZS, Kelleher CJ, Milsom I. The impact of overactive bladder, incontinence and other lower urinary tract symptoms on quality of life, work productivity, sexuality and emotional well-being in men and women: results from the EPIC study. BJU Int 2008; 101: 1388–95

5.  Burkhard et al. EAU Guidelines on urinary incontinence in adult patients; 2020